ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
  • Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü ileri teknolojiyi kullanarak ürünlerimizi en iyi kalitede üretmek ve sürekli geliştirmek
  • Tüm faaliyetlerimizde işin başından sonuna kadar sınırsız müşteri memnuniyetini ve bunun sürekliliğini sağlamak ;
  • Müşterilerimizde ve tedarikçilerimizde sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak
  • Yasal yükümlülüklerimize, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 CE Standartları ile üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına zararlı, olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek ve gerekli her türlü korumayı sağlamak,
  • Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların Kalite, çevre ve iş sağlığı Güvenliği bilincini eğitimler yolu ile geliştirmek
  • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,